098 3602 994|medi-pharmdanang@vietfair.vn

Chương trình Tri ân đoàn đại biểu tham quan triển lãm

5/20/2019 4:58:12 PM
MEDI-PHARM DANANG 2019 để thể hiện tấm lòng “ Tri Ân” với đoàn Đại biểu của Quý cơ quan đến tham quan, làm việc tại Triển lãm, Ban Tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn ở dành khách chuyên ngành và cho Đoàn.

VIDEO CLIPS
QUẢNG CÁO
© 2018 Hội chợ Triển Lãm và Quảng cáo Việt Nam - VietFair.vn